Adresas: 
Sodų g. 8, Skuodas
Tel.: 440-70161
Fax.: 440-70161

El. paštas: 
sekretore@saulute.w3.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.saulute.w3.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Skuodo r. sav.
Ugdymas

Ugdymas vyksta pagal lopšelio darželio "Ikimokyklinio ugdymo programą" remiantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis programomis "Vėrinėlis" ir "Ugdymo gairės tėvams ir pedagogams". Specialusis ugdymas organizuojamas vadovaujantis specialiojo ugdymo programomis. Atsižvelgiant į vaikų fizinę bei psichinę negalią sudaromos individualios ugdymo programos. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų su negalia socializacijai į darželio bendruomenę ir rajono visuomenę. Organizuojamos bendros pramogos, šventės, vakaronės. Dėmesys skiriamas šeimoms auginančioms vaiką su negalia namuose. Teikiama psichologinė, medicininė, pedagoginė pagalba.

 

Projektų, programų pagalba ieškome ir įgyvendiname naujas bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formas:

 • Nuo 1994 m. dalyvaujame ALF ir Danijos Egmonto Peterseno fondo projekte „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“.
 • 1994 m. užmegzti ryšiai su Nyderlandų „Caritu“. Lopšelį darželį aplankė atstovai iš Olandijos p. Roberts J. Kotke, p. Lars Van Hall, p. Hennie Vermaas. Laimėtų projektų Nyderlandų „Caritui“ dėka, suremontuoti specialiojo ugdymo grupių sanitariniai mazgai, įkurti logopediniai, masažo, kineziterapijos kabinetai.
 • Nuo 1999 m. dalyvaujame tarptautinėje A.P.P.L.E. programoje. 
 • Nuo 1999 m. pedagogės R.Bernotienė ir I.Sėlenienė dalyvauja ALF „Gera pradžia“ projekte. 
 • Nuo 2000 m. dalyvaujame tarptautiniame projekte Olandijos pagalbos fondas Rytų ir Centrinei Europai. „Vadovavimas organizacijai besikeičiančioje visuomenėje“. 
 • Nuo 2000 m. dalyvaujame sveikos gyvensenos projekte „Aukime sveiki“.
 • Laimėtas tarptautinis projektas Paskutiniųjų šventųjų labdaros organizacijai „Pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką namuose“. 
 • 2003 m. laimėtas projektas Šiaurės Ministrų taryboje pagal „Veiksmų planą vaikų ir jaunimo padėčiai gerinti kaimyninėse valstybėse“. 
 • Laimėtas projektas ugdymo ir inovacijų centrui „Specialiųjų poreikių ir rizikos šeimų vaikų priešmokyklinis ugdymas“. Vykdomi projektai: „Naminukas darželyje“, „Jaunos mamos mokyklėlė“. Apie darbo formas su ankstyvojo amžiaus vaikų tėvais skaityti puslapyje www.pagrandukai.projektas.lt.
 • Nuo 2006 m. dalyvaujame „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programoje“.
 • 2006 - 2007 m.m. laimėtas Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Gyvenimas yra gražus“, vadovė - vyr. specialioji auklėtoja Zina Pritulskienė. 
 • 2006 - 2007 m.m. laimėtas Vaikų socializacijos programų rėmimo projektas „Naminuko mokykla“, vadovė - pav. ugdymui Aldona Kalendrienė. 
 • 2006-2007 m.m. laimėti du Pilietinio ir tautinio ugdymo projektai: „Ekologija-viena iš pilietinio ugdymo krypčių“, vadovė - vyr. auklėtoja Genovaitė Jakštienė ir „Etnokultūros puoselėjimas priešmokyklinio ugdymo grupėje“, vadovė - vyr. auklėtoja Stasė Deimantienė.  
 • 2007-2008 m.m. laimėti du Pilietinio ir tautinio ugdymo projektai ir vienas Vaikų socializacijos programos projektas. 
 • Pilietinio ir tautinio ugdymo projektai - „Vaiko rankelės glosto avelę“ - vadovė vyr. specialiojo ugdymo auklėtoja dailės studijos vadovė Lina Ruginienė ir „Plačiai atverkime gimtinės pažinimo skrynią“ - vadovė vyr. auklėtoja Alma Grigutienė. Vaikų socializacijos programos projektas „Aš irgi turiu teisę žengti pažinimo keliu“. Projektą rengė socialinė pedagogė Rita Bružaitė.
 • 2009 m. laimėtas LMF ir A.P.P.L.E bendrijos finansuojamas projektas „Ryšio tiltais pas tėvelį“. Projekto vadovė: auklėtoja metodininkė D. Šukienė. 
 • 2009 m. laimėtas vaikų socializacijos projektas „Gerumo ratas“. Projekto vadovė: socialinė pedagogė R. Bružaitė. 
 • „Zuikučių“ grupės vaikai ir auklėtojos pristatė du metus vykdyto projekto „Pasaka netradiciškai“ finalinį renginį „Puota pas karalių“. Karaliaus ir jo svečių rūbus, auklėtojų padedami, vaikai gaminosi iš saldainių popieriukų. Rūbams pasiūti buvo sunaudota per 100000 saldainių popieriukų. Projekto vadovė specialiojo ugdymo auklėtoja metodininkė Jovita Liaučienė. 
 • 2007 m. sausio 30 d. vyko konferencija, kurios metu buvo pristatyta Lies Gualtherie vanWeezel ir tęstinio seminaro dalyvių knyga "Mažais žingsneliais link didelių pokyčių",kuri išleista Nyderlandų Karalystės ambasados Lietuvoje lėšomis. 
 • 2007 m. sausio 15-26 d. vyko A.P.P.L.E. ir Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos kompiuterinio raštingumo kursai. Jų vadovė - A.P.P.L.E. tarybos narė Amanda Muliolienė ir Algirdas Muliolis. Seminare dalyvavo 48 darbuotojai.